Bưu điện văn phòng VP Tỉnh

  • Mã bưu điện: 871032
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Tỉnh
  • Địa chỉ: Sô´85, Đường Lê Quí Đôn, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773876900