Bưu điện khai thác cấp 2 KT TX.Hồng Ngự

  • Mã bưu điện: 872140
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT TX.Hồng Ngự
  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự
  • Điện thoại: 02773838500