Bưu điện văn hóa xã Phú Thuận A

  • Mã bưu điện: 872290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thuận A
  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự
  • Điện thoại: 02773582444