Bưu điện văn hóa xã Láng Biển

  • Mã bưu điện: 871590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Láng Biển
  • Địa chỉ: Ấp 2 (141 _ 323), Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 02773948099