Bưu điện văn phòng BĐH Hoành Bồ

  • Mã bưu điện: 207281
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Hoành Bồ
  • Địa chỉ: Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
  • Điện thoại: