Bưu điện văn phòng BĐH Ba Chẽ

  • Mã bưu điện: 205949
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Ba Chẽ
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ
  • Điện thoại: