Bưu điện văn phòng BC VP Phổ Yên

  • Mã bưu điện: 256812
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Phổ Yên
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 02083863113