Bưu điện văn hóa xã Yên Thổ

  • Mã bưu điện: 276970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thổ
  • Địa chỉ: Xóm Bản Chang 1, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm
  • Điện thoại: 0984488282