Bưu điện văn hóa xã Yang Mao

  • Mã bưu điện: 637220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yang Mao
  • Địa chỉ: Buôn M’Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông
  • Điện thoại: 732545