Bưu điện văn hóa xã Cư Kty

  • Mã bưu điện: 637120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Kty
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông
  • Điện thoại: 0262 3736605