Bưu điện văn hóa xã Cư Dliê Mnông

  • Mã bưu điện: 634340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Dliê Mnông
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cư Dliê M’Nông, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0262 3538501