Bưu điện văn hóa xã Ea Blang

  • Mã bưu điện: 634920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Blang
  • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ
  • Điện thoại: 0262 3871987