Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn

  • Mã bưu điện: 637663
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn
  • Địa chỉ: Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
  • Điện thoại: