Bưu điện văn hóa xã Xuân Viên

  • Mã bưu điện: 297800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Viên
  • Địa chỉ: Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 870364