Bưu điện văn hóa xã Xuân Thịnh

  • Mã bưu điện: 621940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Hoà Hiệp, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu
  • Điện thoại: 02573722128