Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn

  • Mã bưu điện: 154400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Xuân Khanh ( Đội 6 ), Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 02433261003