Bưu điện văn hóa xã Đông Hội

  • Mã bưu điện: 137900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hội
  • Địa chỉ: Thôn Lại Đà, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0978981879