Bưu điện văn hóa xã Đông Dư

  • Mã bưu điện: 131300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Dư
  • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0943670417