Bưu điện văn hóa xã Vụ Bổn

  • Mã bưu điện: 633220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vụ Bổn
  • Địa chỉ: Thôn Tân Quí, Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3525671