Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thực

  • Mã bưu điện: 207060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thực
  • Địa chỉ: Thôn 1 Đội 1, Xã Vĩnh Thực, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: 02033785038