Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thới

  • Mã bưu điện: 872930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thới
  • Địa chỉ: Ấp Hoà Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung
  • Điện thoại: 02773638700