Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội

  • Mã bưu điện: 874150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội
  • Địa chỉ: Ấp Đông Mỹ (32 Tổ), Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773924200