Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Đông

  • Mã bưu điện: 871160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Đông
  • Địa chỉ: Sô´228 Tổ 6, Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773898001