Bưu điện văn hóa xã Phú Ninh

  • Mã bưu điện: 871850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Ninh
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông
  • Điện thoại: 02773980048