Bưu điện Thanh Bình, Đồng Tháp

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Thanh Bình trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Thanh Bình. Bưu điện Thanh Bình, Bưu điện An Phong, Bưu điện Tân Qưới, Bưu điện văn hóa xã Bình Thành, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú, Bưu điện văn hóa xã Bình Tấn, Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Phú Lợi, Bưu điện văn hóa xã Tân Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Tân Long, Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, Bưu điện văn hóa xã Tân Huề, Bưu điện văn hóa xã Tân Hoà, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thanh Bình, Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH, Bưu cục văn phòng Thanh Bình 2

Bưu điện Thanh Bình

 • Mã bưu điện: 872400
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Bình
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 833001

Bưu điện An Phong

 • Mã bưu điện: 872480
 • Bưu cục: Bưu điện An Phong
 • Địa chỉ: Sô´109b, Ấp Thị, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773533009

Bưu điện Tân Qưới

 • Mã bưu điện: 872490
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Qưới
 • Địa chỉ: Sô´209b, Ấp Trung, Xã Tân Qưới, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773537002

Bưu điện văn hóa xã Bình Thành

 • Mã bưu điện: 872420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thành
 • Địa chỉ: Sô´24, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773541001

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

 • Mã bưu điện: 872440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
 • Địa chỉ: Sô´21, Ấp Tân Hoà B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773834348

Bưu điện văn hóa xã Bình Tấn

 • Mã bưu điện: 872430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Tấn
 • Địa chỉ: Sô´18b, Ấp 1, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ

 • Mã bưu điện: 872450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´22a, Ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773548002

Bưu điện văn hóa xã Phú Lợi

 • Mã bưu điện: 872460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lợi
 • Địa chỉ: Sô´20, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773548079

Bưu điện văn hóa xã Tân Thạnh

 • Mã bưu điện: 872470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´118, Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773545004

Bưu điện văn hóa xã Tân Long

 • Mã bưu điện: 872530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Long
 • Địa chỉ: Sô´209b, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773539002

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

 • Mã bưu điện: 872500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
 • Địa chỉ: Sô´112, Ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773535101

Bưu điện văn hóa xã Tân Huề

 • Mã bưu điện: 872510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Huề
 • Địa chỉ: Sô´109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773535002

Bưu điện văn hóa xã Tân Hoà

 • Mã bưu điện: 872520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hoà
 • Địa chỉ: Sô´309b, Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773535302

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thanh Bình

 • Mã bưu điện: 872540
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thanh Bình
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773833222

Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH

 • Mã bưu điện: 872580
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Thanh Bình 2

 • Mã bưu điện: 872417
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Thanh Bình 2
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
 • Điện thoại: 02773833777