Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tân Hồng

  • Mã bưu điện: 871940
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Hồng
  • Địa chỉ: Sô´14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng
  • Điện thoại: 02773831831