Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Phương

  • Mã bưu điện: 651441
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Phương
  • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583725103