Bưu điện văn hóa xã Diên Đồng

  • Mã bưu điện: 653780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Đồng
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583786041