Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hà

  • Mã bưu điện: 521958
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hà
  • Địa chỉ: Thôn Rào Trường, Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 0901964656