Bưu điện văn hóa xã Gio Bình

  • Mã bưu điện: 521490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Bình
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Mai, Xã Gio Bình, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333883373