Bưu điện văn hóa xã Hướng Tân

  • Mã bưu điện: 522671
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hướng Tân
  • Địa chỉ: Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333880778