Bưu điện văn hóa xã A Dơi

  • Mã bưu điện: 522887
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã A Dơi
  • Địa chỉ: Thôn A Dơi Cô, Xã A Dơi, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333505105