Bưu điện văn hóa xã Vân Trình

  • Mã bưu điện: 277250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Trình
  • Địa chỉ: Thôn Nà Ảng, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 0917053289