Bưu điện văn hóa xã Vạn Linh

  • Mã bưu điện: 245860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Linh
  • Địa chỉ: Thôn Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820553