Bưu điện văn hóa xã Vạn Kim

  • Mã bưu điện: 157870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Kim
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Bôi (Đội 1đến Đội 10), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 01254694534