Bưu điện văn hóa xã Tuyết Nghĩa

  • Mã bưu điện: 155830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuyết Nghĩa
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Đồng, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 844288