Bưu điện văn hóa xã Trung Xuân

  • Mã bưu điện: 452957
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Xuân
  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn
  • Điện thoại: 01663520218