Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình

  • Mã bưu điện: 455507
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 672672