Bưu điện văn hóa xã Trung Hải

  • Mã bưu điện: 521470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hải
  • Địa chỉ: Thôn Hải Chữ, Xã Trung Hải, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333884215