Bưu điện Rú Lịnh

  • Mã bưu điện: 521850
  • Bưu cục: Bưu điện Rú Lịnh
  • Địa chỉ: Thôn Nông Trường, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333820333