Bưu điện văn hóa xã Tịnh Trà

  • Mã bưu điện: 571690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Trà
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thành, Xã Tịnh Trà, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 0976874944