Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hiệp

  • Mã bưu điện: 571680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Danh, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 0964427341