Bưu điện văn hóa xã Tịnh Đông

  • Mã bưu điện: 571700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Đông
  • Địa chỉ: Thôn Hương Nhượng Bắc, Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 01647740470