Bưu điện văn hóa xã Tiền Yên

  • Mã bưu điện: 153090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiền Yên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Thái, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 01675318485