Bưu điện văn hóa xã Liệp Tuyết

  • Mã bưu điện: 155820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liệp Tuyết
  • Địa chỉ: Thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 0946550409