Bưu điện Bắc Thăng Long

  • Mã bưu điện: 138000
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Thăng Long
  • Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.38810001