Bưu điện văn hóa xã Tiên Mỹ

  • Mã bưu điện: 562050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Tiên Phú Đông (Thôn 3), Xã Tiên Mỹ, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0914947444