Bưu điện khai thác cấp 2 Tiên Phước

  • Mã bưu điện: 562060
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Tiên Phước
  • Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, Thị Trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 02353879777