Bưu điện văn hóa xã Tiên Kiên

  • Mã bưu điện: 292980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Kiên
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 786774