Bưu điện văn hóa xã Thụy Trình

  • Mã bưu điện: 412890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Trình
  • Địa chỉ: Thôn Thôn Đoài, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0916976378